Μελέτη Δημοτικού

Το εκπαιδευτικό κέντρο για την Διευκόλυνση των γονέων που εργάζονται,

έχει τη δυνατότητα να παραλάβει τα παιδιά από το σχολείο.