ΕΠΙΛΕΓΩ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ο Διαγωνισμός για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία είναι ιδιαίτερος και θέλει ειδική προετοιμασία.

Τα παιδιά καλούνται σε χρόνο δύο ωρών να εξεταστούν σε δύο μαθήματα, Μαθηματικά και Κατανόηση Κειμένου.

Τα θέματα επιλέγονται από ειδική επιτροπή καθηγητών, που ορίζεται κάθε χρονιά από την Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων – Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Οι εξετάσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και δεδομένου του μεγάλου αριθμού υποψηφίων , η προετοιμασία των μαθητών χρειάζεται να είναι σοβαρή και βασισμένη στις γνώσεις, την εμπειρία, την εξειδίκευση και την υποστήριξη μιας Εκπαιδευτικής Ομάδας που από το 2012 έως σήμερα έχει βοηθήσει πλήθος μαθητών στο να επιτύχουν τον στόχο τους.

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία “Επιλέγω Πρότυπο” , έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τον υποψήφιο στο πώς να είναι ανταγωνιστικός σε τέτοιου είδους εξετάσεις , οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για μαθητές Δημοτικού.

Ας μην ξεχνάμε ότι είναι εντελώς διαφορετικός ένας διαγωνισμός στον οποίο οι μαθητές επιβραβεύονται με κάποιο έπαινο ή πτυχίο, από ένα διαγωνισμό στον οποίου υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων και βάση εισαγωγής.

Η διαδικασία λοιπόν “Επιλέγω Πρότυπο” έχει ακριβώς αυτό τον σκοπό: να εκπαιδεύσει τους υποψηφίους ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

√ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α) Τρίωρα Εβδομαδιαία Μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται στους χώρους μας. (1,5 ώρα Μαθηματικά και 1,5ώρα Κατανόηση Κειμένου).
Β) Εβδομαδιαία μονόωρα τεστ σε συγκεκριμένη ύλη τα οποία πραγματοποιούνται στους χώρους μας, ώστε να εξοικειωθεί ο μαθητής με τις συνθήκες της εξέτασης.
Γ) 3 διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων εισαγωγής σε Πρότυπα Γυμνάσια σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την αρχή της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.
Δ) Μετά το πέρας του σχολικής χρονιάς και μέχρι να δοθούν οι εξετάσεις τα μαθήματα γίνονται πιο εντατικά για την τελική επανάληψη.
√ ΩΡΙΑΙΑ ΤΕΣΤ
Οι μαθητές γράφουν κάθε εβδομάδα, μετά την 3η εβδομάδα από την έναρξη του τμήματος, ωριαίο τεστ (σύνολο 4 ώρες την εβδομάδα), πάντα ενιαίο Μαθηματικά και Κατανόηση Κειμένου, όπως και στις εισαγωγικές εξετάσεις, για εξάσκηση και επανάληψη της εξεταστέας ύλης αλλά και για εξοικείωση με την διαδικασία των εξετάσεων και της χρήσης στυλό στα τελικά διαγωνίσματα.
√ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Διεξάγονται 3 Προσομοιώσεις Εξετάσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές εκτός των μαθητών του Φροντιστηρίου.
Μετά την εξέταση αξιολογούνται τα γραπτά και παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση των γραπτών εξετάσεων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την εξέταση.
√ ΒΙΒΛΙΑ
Η σειρά ΕΠΙΛΕΓΩ ΠΡΟΤΥΠΟ για Απόφοιτους Δημοτικού αποτελείται από 2 σετ βιβλίων, ένα για κάθε μάθημα. Κάθε σετ περιλαμβάνει βιβλίο Θεωρίας-Ασκήσεων και ένα βιβλίο Απαντήσεων.
Α) Δύο σειρές βιβλίων Mαθηματικών, Θεωρία και Ασκήσεις, με τις απαντήσεις τους.
Β) Ένα βιβλίο Μαθηματικών με Προτεινόμενα θέματα σε μορφή διαγωνισμάτων και θέματα παλαιότερων ετών από διαγωνισμούς υποτροφιών και εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια, με προτεινόμενες απαντήσεις.
Γ) Ένα βιβλίο Θεμάτων Κατανόησης Κειμένου και ένα Θεωρία – Γραμματική με τις απαντήσεις τους.
√ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Epilego Edu Practise αποτελεί μια Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πλαρφόρμα εκμάθησης και εξάσκησης στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένου της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και της Α’ Γυμνασίου.
Πρόκειται για μια Διαδικτυακή Εφαρμογή που περιέχει χιλιάδες ασκήσεις με την μορφή πολλαπλής επιλογής, διαχωρισμένες ανά κατηγορίες και ενότητες. Η μοναδικότητα του Edu Practise έγκειται τόσο στην πληθώρα των ασκήσεων όσο και στην ύπαρξη του τρόπου επίλυσης της κάθε άσκησης (μεθοδολογία), πάντα με αναφορά στην αντίστοιχη θεωρία της κάθε άσκησης.
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί σε πραγματικό χρόνο να επιλέξει συνδυαστικά τον αριθμό και την κατηγορία των ερωτήσεων – ασκήσεων και να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό τεστ σε κάθε χρήση του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ενδείκνυται εξίσου και για τους μαθητές που θέλουν να λάβουν μέρος στις Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολείων.
Γεγονός που αποδεικνύεται από τις πρωτιές των μαθητών μας σταπερισσότερα ιδιωτικά σχολεία.

Επιπρόσθετα, ενισχύουμε το Λογισμικό με εβδομαδιαία επαναληπτικά τεστ που περιέχουν επιλεγμένες ερωτήσεις που καλύπτουν πλήρως το εύρος της εξεταστέας ύλης τόσο στα Μαθηματικά όσο και στην Κατανόηση Κειμένου.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ

Η σειρά ΕΠΙΛΕΓΩ ΠΡΟΤΥΠΟ για Απόφοιτους Γυμνασίου αποτελείται από 2 σετ βιβλίων, ένα για κάθε μάθημα. Κάθε σετ περιλαμβάνει βιβλίο Θεωρίας-Ασκήσεων και ένα βιβλίο Απαντήσεων.

 

Μαθηματικά:

 • Θεωρία και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
 • Πάνω από 100 ασκήσεις και θέματα βασισμένα στην ύλη του σχολικού βιβλίου.
 • Βιβλίο με τις απαντήσεις των θεμάτων και των ασκήσεων.

Κατανόηση Κειμένου

 • Θεωρία Γραμματικής και Συντακτικού.
 • Θεωρία Δομής Παραγράφου, Ενεργητική-Παθητική Σύνταξη, Ευθύς-Πλάγιος Λόγος
 • Ασκήσεις σε κάθε κείμενο ξεχωριστά για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας.
 • Κείμενα με ερωτήσεις κατανόησης που απαιτούν κριτική σκέψη.
 • Διαγράμματα εννοιών σύμφωνα με την τράπεζα θεμάτων.

ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ

Η εκπαιδευτική μας ομάδα , θα είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα περιλαμβάνουν:

 • Εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των εξετάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Τεστ προηγούμενων διαγωνισμών με τις απαντήσεις τους.
 • Τεστ υπουργείου και Δ.Ε.Π.Π.Σ. με τις απαντήσεις τους.
 • Τεστ προτύπων σχολείων με τις απαντήσεις τους .
 • Τεστ της εκπαιδευτικής μας ομάδας με τις απαντήσεις τους.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό, τις ημερομηνίες, τα δικαιολογητικά κ.λπ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.