ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Home / ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διεξάγονται 3 Προσομοιώσεις Εξετάσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές εκτός των μαθητών του Φροντιστηρίου.

Μετά την εξέταση αξιολογούνται τα γραπτά και παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση των γραπτών εξετάσεων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την εξέταση.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Epilego Edu Practise αποτελεί μια Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πλαρφόρμα εκμάθησης και εξάσκησης στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένου της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και της Α’ Γυμνασίου.

Πρόκειται για μια Διαδικτυακή Εφαρμογή που περιέχει χιλιάδες ασκήσεις με την μορφή πολλαπλής επιλογής, διαχωρισμένες ανά κατηγορίες και ενότητες. Η μοναδικότητα του Edu Practise έγκειται τόσο στην πληθώρα των ασκήσεων όσο και στην ύπαρξη του τρόπου επίλυσης της κάθε άσκησης (μεθοδολογία), πάντα με αναφορά στην αντίστοιχη θεωρία της κάθε άσκησης.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί σε πραγματικό χρόνο να επιλέξει συνδυαστικά τον αριθμό και την κατηγορία των ερωτήσεων – ασκήσεων και να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό τεστ σε κάθε χρήση του προγράμματος.

 

Η συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ενδείκνυται εξίσου και για τους μαθητές που θέλουν να λάβουν μέρος στις Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολείων.

Γεγονός που αποδεικνύεται από τις πρωτιές των μαθητών μας σταπερισσότερα ιδιωτικά σχολεία.

Επιπρόσθετα, ενισχύουμε το Λογισμικό με εβδομαδιαία επαναληπτικά τεστ που περιέχουν επιλεγμένες ερωτήσεις που καλύπτουν πλήρως το εύρος της εξεταστέας ύλης τόσο στα Μαθηματικά όσο και στην Κατανόηση Κειμένου.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Διεξάγονται 3 Προσομοιώσεις Εξετάσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές εκτός των μαθητών του Φροντιστηρίου.

Μετά την εξέταση αξιολογούνται τα γραπτά και παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση των γραπτών εξετάσεων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την εξέταση.

Στις Προσομοιώσεις Εξετάσεων μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές που δεν παρακαλοθούν απαραίτητα τα μαθήματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας “Επιλέγω Πρότυπο”.

Για τους μαθητές που δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στα διαγωνίσματα προσομοίωσης αλλά έχουν δηλώσει συμμετοχή, τα θέματα  θα σταλούν και θα διορθωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακολουθεί αξιολόγηση των γραπτών και παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών καθώς και τεχνικές οδηγίες σχετικά με την γραπτή εξέταση καθώς και τη σωστή διαχείριση του χρόνου.