ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπαιδευτική πράξη δεν είναι εκείνα που δεν μελετούν, ούτε είναι λιγότερο έξυπνα. Στην πραγματικότητα χρειάζονται διαφορετικό χειρισμό και διαφοροποιημένη διδασκαλία!

Το πρόγραμμα στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες προσφέρει υπηρεσίες που απευθύνονται στους μαθητές όλων των τάξεων Δημοτικού-Γυμνασίου και περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:

 

1ο   επίπεδο

  • Διερεύνηση και αξιολόγηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών.
  • Οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίας για τους γονείς, σχετικά με θέματα μαθησιακών δυσκολιών.
  • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένους μαθητές με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες.

2ο επίπεδο

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν μαθησιακές δυσκολίες :

  • Στήριξη του μαθητή ατομικά με σκοπό να κατανοήσει και να δεχτεί τη δυσκολία του, ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του.
  • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τη στήριξη του μαθητή στην τάξη.
  • Ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς του κάθε μαθητή που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες με τους εξής τρόπους:

Παρουσίαση της φύσης της μαθησιακής δυσκολίας και των αιτιών της, ώστε οι γονείς να την κατανοήσουν και να την αποδεχτούν.

Καθοδήγηση των γονέων για τη βοήθεια που μπορούν να παρέχουν στο παιδί τους στη μελέτη στο σπίτι και γενικότερα στην οργάνωσή του.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται τουλάχιστον 3 συναντήσεις με το παιδί και 3 συναντήσεις με τους γονείς.

3ο επίπεδο

Στις περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης:

  • Ολοκληρωμένη αξιολόγηση με χορήγηση ψυχομετρικών τεστ.

Εξατομικευμένα: μαθησιακή παρέμβαση από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς, δύο φορές την εβδομάδα, σε ετήσια βάση.

Ομαδικά: εισαγωγή σε ομάδα δημιουργικής γραφής και έκφρασης, μια φορά την εβδομάδα.