Α-Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α Γυμνασίου

 • 3 ώρες Θετικά (Μαθηματικά , Φυσική)
 • 4 ώρες Θεωρητικά (Αρχαία Ελληνικά , Λογοτεχνία , Γλώσσα, Ιστορία)
 • 3 ώρες Φύλλα εργασίας
 • 11 ώρες/ εβδομάδα

Β Γυμνασίου

 • 4 ώρες Θετικά (Μαθηματικά , Φυσική, Χημεία)
 • 4 ώρες Θεωρητικά (Αρχαία Ελληνικά , Λογοτεχνία, Γλώσσα, Ιστορία)
 • 3 ώρες Φύλλα εργασίας/Σύμβουλος
 • 11 ώρες/ εβδομάδα

Γ Γυμνασίου

 • 4 ώρες Θετικά (Μαθηματικά , Φυσική, Χημεία)
 • 4 ώρες Θεωρητικά (Αρχαία Ελληνικά , Λογοτεχνία , Γλώσσα, Ιστορία)
 • 3 ώρες Φύλλα εργασίας/Σύμβουλος
 • 11 ώρες/ εβδομάδα