Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Home / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(ενίσχυση στο βασικό πρόγραμμα)
1 ώρα Αρχαία (γραμματική – συντακτικό)