Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Home / Α ΛΥΚΕΙΟΥ
  • 2 ώρες Γλώσσα – Λογοτεχνία
  • 2 ώρες Αρχαία
  • 3 ώρες Μαθηματικά
  • 3 ώρες Προετοιμασία των υπολοίπων εξεταζόμενων μαθημάτων
  • 3 ώρες Φύλλα εργασίας
  • 13 ώρες/ εβδομάδα