Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Home / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά – 5 ώρες
 • Ιστορία – 2 ώρες
 • Κοινωνιολογία /Λατινικά – 2 ώρες

Πολυτεχνικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 5 ώρες
 • Φυσική – 3 ώρες
 • Χημεία – 3 ώρες

 

Σπουδές Υγείας

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Φυσική – 3 ώρες
 • Χημεία – 3 ώρες
 • Βιολογία – 3 ώρες

 

Οικονομικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 5 ώρες
 • ΑΟΘ – 2 ώρες
 • Πληροφορική – 3 ώρες