ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σπουδές

  • Πτυχίο τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σεμινάρια/ Συνέδρια/ Ημερίδες

  • Διδακτική Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστορικών Πηγών
  • Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών βάσει των νέων αλλαγών & Ιστορία βάσει των νέων αλλαγών
  •  Η εκπαίδευση των παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού
  • Η Εκπαίδευση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Επιμορφωτικά Προγράμματα & Μετεκπαίδευση Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου (100 ωρών)

  • Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (70 ωρών)
  • Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός»
  • Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (350 ωρών)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.