Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Home / Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Οι καθηγητές μας έχουν επιλεγεί πολύ προσεκτικά, με σαφή και αυστηρά κριτήρια:
 
  • Γνωρίζουμε τη συνέπεια, τη μέθοδο και την αποτελεσματικότητά τους.
  • Αγαπούν την εκπαίδευση και είναι αφοσιωμένοι στο εκπαιδευτικό έργο, επιζητώντας την εξέλιξη.
  • Είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας και να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, άμεσα και αποτελεσματικά.
  • Διαθέτουν ισχυρή προσωπικότητα που τους καταξιώνει στα μάτια μας, ώστε να σχεδιάζουν, να θέτουν σε εφαρμογή και να αξιολογούν υπεύθυνα το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας.